DigiOne – Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOnen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Tavoitteena on, että palvelualustan ympärille kasvaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki koulutuksen alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää tulevaisuuden oppimista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiselle, tukea toimintakulttuurin muutosta ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Vantaan kaupungin käynnistämässä ja Business Finlandin rahoittamassa DigiOnessa rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen palvelualusta. DigiOne on koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. Palvelualustan ympärille luodaan koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki alan toimijat voivat liittyä.

Hanke kestää vuodesta 2019 vuoteen 2023 ja tänä aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Palvelualustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin myös varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, jotta niihin liittyvät palvelut voidaan liittää alustaan myöhemmin. Palveluiden kehittämisessä tärkeää on käyttäjäystävällisyys ja erilaisten käyttäjien huomioiminen. Tekemisen keskiössä on digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa, hyvinvoinnissa, hallinnossa ja tiedolla johtamisessa. Haluamme tukea toimintakulttuurin muutosta ja sen johtamista kansallisesti. Visionamme on edustaa kansainvälistä koulutusteknologian huippua ja toimia alan suunnannäyttäjinä.

Vantaalla on jo aiemmin tehty merkittäviä panostuksia oppimisen digitalisaatioon investoimalla koulujen ja oppilaitosten tietoliikenneyhteyksiin, langattomiin verkkoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan laitteisiin. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 11 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa 5,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että palveluiden tuottajat ja muut alan toimijat osallistuvat palvelualustan ja palveluiden rakentamiseen omilla investoinneillaan.

Lisätietoa hankkeesta voit lukea DigiOnen nettisivuilta.