Anitta Orpana/Puhe 16.11.20

Vantaan kaupunginvaltuuston talousarviokokous 16.11.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät virkamiehet ja muut kuulijat,

Vantaan kaupunginvaltuusto päättää tänään vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2024. Koronapandemia on vaikuttanut koko maailmantalouteen negatiivisesti. Vantaa lentokenttäkaupunkina on kärsinyt erityisen paljon. Koronapandemian negatiivinen vaikutus Vantaalle vuonna 2020 on ollut arviolta noin 107 M€. Valtion tuki tänä vuonna on ollut 70 M€, mutta valitettavasti valtion tuki pienenee ensi vuodeksi, jolloin se tulee olemaan vain 20 M€. Vantaan kaupunki joutuu sopeuttamaan menojaan tulevina vuosina noin 30 – 40 M€ vuodessa.

Koronapandemia on vaikuttanut Vantaan työllisyysasteeseen, joka on huonoin koko pääkaupunkiseudulla. Tässä työllisyystilanteessa Vantaan budjettiesityksessä ei esitetä Vantaan veroprosentin korottamista, vaikka monet henkilöt vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten valtuustoryhmistä olivat aikaisemmin veronkorotuksen kannalla. Minusta se olisi kuntalaisten ahdingon pahentamista tässä tilanteessa. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle on veroprosentin säilyttäminen 19 %:ssa. Kiinteistöveroprosentti vakituisen asunnon kiinteistöstä pysyy myös ennallaan.

Annan täyden tunnustuksen vantaalaiselle terveydenhuollolle koronapandemian aikana. Hoitajat ja lääkärit ovat tehneet hyvää työtä kuntalaisten terveyden eteen. Kiitokset ansaitsevat myös vantaalaiset opettajat ja rehtorit, jotka ovat hoitaneet opetusta erittäin haasteellisissa olosuhteissa. Keväällä siirryttiin etäopetukseen nopeasti koronatilanteen pahennuttua. Nyt koulut toimivat taas normaalisti. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta budjettiesityksessä ei olla suurentamassa ryhmäkokoja tai tekemässä leikkauksia opetukseen. DigiOne-oppimisalustaa kehitetään edelleen, jolloin se palvelee tulevaisuudessa entistä paremmin kodin ja koulun yhteistyötä, antaa paremmat mahdollisuudet kehittää oppimateriaaleja ja helpottaa koulun hallinnon työtä.

Vantaan investoinnit ovat ensi vuoden budjetissa 140,6 M€. Siinä on mm. Kehä III perusparannusta, mm. Askiston ja Vantaankoski-Pakkalan lisäkaistat rahoitetaan ensi vuoden budjetista.

Mikäli koronapandemia jatkuu pitkään, Vantaan valtuuston on myös harkittava tulevia investointeja eli priorisoida investointeja kiireellisyysjärjestykseen ja siirtää vähemmän kiireellisiä investointeja tuonnemmaksi.

Vantaan taloutta tullaan tulevina vuosina hoitamaan sopeuttaen sekä elvyttäen. Uskon, että pandemian jälkeen alkaa uudelleenrakentamisen aikakausi, mikä vaikuttaa talouteen positiivisesti.

Anitta Orpana

Vantaan kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen jäsen

kokoomus