Get Adobe Flash player

Opetustoimen vuosikatsaus, Uusi Vantaa 2/05

Opetuslautakunnan puheenjohtaja Anitta Orpana:

OPETUSTOIMEN VUOSIKATSAUS

Vantaan opetustoimi on vuoden 2005 aikana tehnyt merkittäviä uudistuksia ja karsintoja. Syynä tähän ovat olleet väestömuutokset Vantaalla. Koulun on myös pitänyt sopeutua näihin muutoksiin. Alkuvuodesta valmistui palveluverkkoselvitys, josta kävi ilmi, että vanhoilla asuinalueilla kuten esimerkiksi Tikkurilassa ja Myyrmäessä lasten määrä on selkeästi vähentynyt. Oppilasennusteen mukaan Myyrmäen alueella oppilasmäärän ennustetaan olevan vuonna 2010 546 lasta vähemmän kuin vuonna 2005 ja Tikkurilan alueella jopa 1068 lasta vähemmän vuonna 2010 kuin vuonna 2005. Koska lautakunta teki päätöksensä tänä vuonna, uudistukset tulevat voimaan pääosin vuonna 2006 ja myös säästöt kohdistuvat tuleville vuosille. Tänä vuonna opetustoimen budjettivaje on vielä 2,4 M€, johon kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisärahoitusta.

Hyvä perusopetus on jalusta myös jatko-opinnoille

Vaikka taloudelliset paineet kaupungissa ovat kovat, halusimme säilyttää luokkakoot kuitenkin kohtuullisina. Alaluokilla keskimääräinen luokkakoko on nyt 23,4 oppilasta/ryhmä ja isompien lasten ryhmissä on 25,9 oppilasta/ryhmä. Meillä on nyt keskimääräisesti pienemmät luokkakoot kuin esimerkiksi vuonna 1999, jolloin keskimääräinen luokkakoko oli 26,3 oppilasta/ryhmä. Joissakin kouluissa on kieltämättä myös yli 30 oppilaan ryhmiä, mikäli oppilasmäärää ei ole voitu jakaa useampaan rinnakkaisluokkaan. Tavoite on kuitenkin pitää ryhmät kohtuullisina, koska nykyisin luokissa on entistä enemmän eri kielisiä ja myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Hyvän ja laadukkaan perusopetuksen turvaaminen on jalusta myös jatko-opinnoille. Ensi vuosi opetustoimessa tulee olemaan vähän helpompi, sillä taloudelliset resurssit sallivat lisäpanostusta perusopetukseen sekä erityisopetukseen. Erityisoppilaiden määrä Vantaalla on suurempi kuin muissa naapurikunnissa. Meillä on kaikkiaan lähes 12,5 %:a lapsista erityisopetuksen piirissä. Tästä syystä panostamme sekä erityisopetukseen että laadukkaaseen perusopetukseen. Hyvän tukiopetusjärjestelmän myötä pystymme paremmin hillitsemään erityisopetuksen kasvun paineita.

Kaupunginvaltuusto päätti myös budjettikokouksessaan palkata kolme uutta koulupsykologia Vantaalle. Tämä on erityisen tervetullut lisä tällä saralla, koska lasten psyykkiset häiriöt ovat olleet kasvusuunnassa ja silloin varhainen puuttumien on koettu erityisen tärkeäksi toimenpiteeksi.

Painotettu opetus

Vantaalla on useita kouluja, jotka ovat painottaneet jotain tiettyä oppiainetta opetuksessaan; sellaisia ovat muun muassa musiikki-, kieli- tai liikuntapainotteiset koulut. Keski-Vantaalla sijaitseva kansainvälinen koulu keskittyy englanninkieliseen opetukseen. Oppilaaksiottoalueena on koko Vantaa, jolloin lapset valitaan sinne kielitestien perusteella. Lapsella on oltava äidinkielenä englanti tai kielitaidon on oltava niin hyvä, että hän voi opiskella englanninkielellä.

Ruotsin kielikylpy on ollut Uomarinteen koulussa (luokat 1-6) ja jatkunut sen jälkeen Myyrmäen koulussa (luokat 7-9). Myyrmäen koulussa on ollut myös musiikkipainotteisuus. Opetuslautakunta päätti marraskuun kokouksessaan, että musiikin opetus jatkuu Hämeenkylän koulussa syksyllä 2006 ja osittaisen ruotsin kielen kielikylpyopetuksen opetus siirtyy Kilterin kouluun Myyrmäessä. Näin painotettu opetus ruotsin kielessä säilyy edelleen Myyrmäessä. Kielikylpyopetuksessa on käytetty tähän asti myös Helsinge skolanin sekä Uomarinteen koulun opettajia, jolloin heillä on myös jatkossa helppoa jatkaa työtä Kilterin koulussa Myyrmäen koulun lopettaessa toimintansa.. Niille oppilaille, jotka ovat jo aloittaneet kielikylpyopiskelun Myyrmäen koulussa, tarjoutuu mahdollisuus jatkaa niitä tuttujen opettajien johdolla Hämeenkylän koulussa. Tästä on se etu, että opetuksella on selkeä jatkumo opiskelunsa jo aloittaneiden keskuudessa, kurssit voivat kuitenkin olla erilaisia eri kouluissa.

Saksan kielen kielikylpyryhmät jatkavat opintojaan Laajavuoren koulussa (luokat 1-6) ja Martinlaakson koulussa (luokat 7-9).

Lukio- ja ammatillinen koulutus

Vantaalla on edelleen kattava lukioverkosto, vaikka Hämeenkylän lukio päätettiin yhdistää Vaskivuoren lukioon. Vantaalainen päivälukio oli ensisijaisena toiveena 1195 hakijalla. Opetuslautakunta hyväksyi lukioiden oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat kevään 2005 kokouksessaan. Opetussuunnitelmat sisältävät sunnitelmat opiskelijoiden erityisistä tukitoimista., opiskelijahuoltoryhmien toiminnasta ja opiskelija-ohjauksen suunnitelman.

Vantaan ammatillinen koulutuskeskus VAKES muuttaa nimeään. Vuoden 2006 alusta sen nimeksi tulee VARIA ja koulu siirtyy nettobudjetointiin. Vuoden 2005 toiminnan painopisteenä on ollut opiskelun keskeyttämisen vähentäminen. Koulutuksen toiminnan painopiste on, että oppilaitokseen valituista opiskelijoista mahdollisimman moni valmistuu ammattiin ja sijoittuu joko työelämään tai jatko-opintoihin.

Oppisopimuskoulutus siirtyy uuden organisaatiomuutoksen yhteydessä VARIAn tiloihin ja yhteyteen. Opiskelijamäärä on ollut 821 opiskelijaa, joista peruskoulutuksessa on ollut 264 ja lisäkoulutuksessa 557 opiskelijaa.

Aikuisopiston toiminta on myös laajentunut. Kurssien määrä on kasvanut kaikkiaan 36 kurssilla ja opiskelijoiden määrä 800 henkilöllä. Kasvua on ollut eniten kielitiimissä, missä osallistujamäärä on ollut 600 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä keväänä. Maahanmuuttajakoulutus on myös tärkeällä sijalla Vantaan aikuisopiston toiminnassa.

Vuosi on nyt lopuillaan ja opetuspuolella on tapahtunut paljon uudistuksia tämän vuoden aikana. Kiitän Teitä kaikkia satoja perheenäitejä ja -isiä, opettajia, rehtoreita ja muita vaikuttajia, jotka olette olleet aktiivisesti mukana. Olemme saaneet paljon palautetta ja kannanottoja siitä, miten asioita tulisi viedä eteenpäin. Toivotan Teille kaikille hyvää joulunalusaikaa ja rentouttavaa joululomaa opetushenkilöstölle ja oppilaille.

Anitta Orpana
Vantaan kaupunginvaltuutettu
opetuslautakunnan puheenjohtaja
lehtori