Get Adobe Flash player

Yrittäjyys, Uusi Vantaa 2/2003

Innostaako yrittäjyys nuoria?

Nykyisen hallituksen tavoitteena on luoda 100 000 uutta työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Samanaikaisesti tuhannet yrittäjät ovat jäämässä eläkkeelle, jolloin yrityksiin pitäisi saada "uutta verta" jatkamaan yritystoimintaa. Kiinnostaako yrittäminen nuoria riittävästi? Yrittämisestä pitäisi tulla houkutteleva vaihtoehto vieraan palveluksessa työskentelemiselle. Hallituksella on nyt suuri vastuu siitä, miten yritysverotusta tullaan muuttamaan. Pk-yritykset ovat olleet jo vuosikausia maksumiehinä erittäin raskaan yritysverotuksen takia. Nyt hallitus kaavailee myös osinkojen kaksinkertaista verotusta. Nämä toimenpiteet tuskin innostavat nykynuoria yrittäjyyteen. Nyt voisi vain toivoa, että Vanhasen hallitus pystyy tekemään päätöksiä, jotka tuottavat hedelmää lähivuosina. Keskustan vaalilupaukset punnitaan lähitulevaisuudessa.

Osinkoverojen kaksinkertainen verotus turmiollista yrittäjyydelle

Osinkotulojen kaksinkertainen verotus ei kohtelisi pk-yrittäjiä tasapuolisesti. Investoinnit muuhun sijoitustoimintaan kuin oman yrityksen kehittämiseen tulisi kannattavammaksi. Työllisyyden ja terveen yrityselämän kannalta olisi kuitenkin järkevämpää, että yrittäjät voisivat panostaa oman yrityksen kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Pk-yritysten panosta tarvitaan juuri nyt, kun isot pörssiyhtiöt saneeraavat väkeään ulos suurempien voittojen toivossa. Suomalainen yrityselämä on nyt todellisessa murrosvaiheessa. Vanhempamme saattoivat palvella samaa työnantajaa nuoresta eläkeikään asti. Nyt tämä on vain harvoin mahdollista yritysostojen, saneerausten ja muiden muutosten takia. Monet yritykset ovat siirtäneet toimintojaan halvemman työvoiman maihin paremman kilpailukyvyn takamiseksi.

Koulut panostavat yrittäjäkasvatukseen

Toimin itse ammattikorkeakoulussa lehtorina ja olen pannut ilokseni merkille sen, kuinka kouluissa panostetaan yrittäjäkasvatukseen. Koulut ovat perustaneet nk. "yrityshautomoita", jolloin opiskelijat pääsevät kokeilemaan siipiään yrittäjinä ja saavat alkuvaiheessa kaipaamaansa ohjausta. Innokkuutta on löytynyt ja suomalaisessa yhteiskunnassa on alettu enemmän arvostaa yrittäjyyttä. Nyt tarvitaan valtiovallan toimia vahvistamaan uutta suuntausta. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sanoi haastattelussa, että Suomi halutaan yrittäjyyden kärkimaaksi Euroopassa. Meillä on vielä pitkä matka kärkimaaksi, mutta oikeilla toimenpiteillä voimme muuttaa suuntaa parempaan päin. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa pk-yrityksiä on moninkertainen määrä verrattuna suomalaiseen järjestelmään.

Yrittäjän riskit

Yrittäjä ottaa toiminnassaan riskin. Mikäli yrittäminen ei onnistukaan toivotulla tavalla, yrittäjä kantaa vastuun. Nykyjärjestelmässä yrittäjä on kuitenkin melko turvaton, koska työttömyysturva ja eläkejärjestelmät eivät anna samoja oikeuksia yrittäjille kuin tavallisille palkansaajille. Osinkojen kaksinkertainen verotus leikkaisi yrittäjiltä riskin ottamisen myötä mahdollisuuden voittoihin mutta riskit pysyisivät ennallaan. Yrittäjä on vastuussa usein myös monen muun henkilön työpaikasta ja tulevaisuudesta. Tästä syystä kyse ei ole pienistä asioista tulevia uudistuksia tehtäessä. Nykyisessä hallituksessa keskusta ja sdp tekevät päätökset tulevista suuntaviivoista. Suomen talouselämä on ollut taantumassa jo muutaman vuoden. Väärät ratkaisut voisivat pitkittää nousua ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Yritysverotusta keventämällä, osinkotuloverotuksen pitäminen entisellään ja yrittäjien työttömyys- ja eläke-ehtoja parantamalla saadaan varmasti "uutta tuulta" yrittämiseen, mikä osaltaan vaikuttaa koko kansantalouden kasvuun.

Anitta Orpana
Vantaan kaupunginvaltuutettu
lehtori