Get Adobe Flash player

Kilpailukykyä osaamisella, Uusi Vantaa 2/2001

KILPAILUKYKYÄ OSAAMISELLA

Seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteiskunnassamme käydään läpi suuri murrosvaihe, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Se merkitsee muutoksia yrityksissä, osaamista ja kokemusta siirtyy ihmisten mukana pois työelämästä. Tämä merkitsee uusia haasteita yritysten koulutuspolitiikkaan.

Samalla on siirtynyt unholaan ikimuistoinen oikeus elinikäiseen työsuhteeseen. Jo 2000-luvun alussa työelämään tulleet ovat omaksuneet elämäntyylin, jossa työpaikkaa voidaan vaihtaa yhtä usein kuin autoa tai useamminkin. Merkittävä osa työntekijöistä toimii itsenäisinä yrittäjinä tuottaen palvelujaan usealle eri toimeksiantajalle projektimaisesti.

2000-luvun menestyvät yritykset

Menestyvien yritysten toiminta on asiakaslähtöistä, ei tuote- tai tuotantolähtöistä. Kilpailu kiristyy pudotuspeliksi, ja yritykset keskittyvät parantamaan tuottavuutta, laatua, läpimenoaikoja ja kilpailevat rajusti hinnalla. Tässä tilanteessa vain kaikkein tehokkaimmat ja osaamiseen panostavat yritykset selviävät jatkoeriin.

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen

Elinikäisen oppimisen tai koulutuksen toteuttaminen on ollut tähän asti suhteellisen helppoa, koska kyseessä on ollut uuden tiedon omaksuminen. Nykyään varsin usein kyse on kuitenkin ammattitaidon kehittämisestä ja laajentamisesta. Tekninen kehitys laajentaa ja yhdistää eri ammatteja, jolloin vaaditaan yhä monipuolisempaa osaamista.

Kilpailu on globaalia

Maapallon laajuinen eli globaali kilpailu on monille yrityksille nykypäivää. Se vaatii suomalaisilta yrityksiltä kansainvälistymistä, verkostoitumista ja uusien toimintatapojen omaksumista. 2000-luvun menestyvä yritys pyrkii ennakoimaan asiakkaan tulevat tarpeet, keskittyy ja erikoistuu omille vahvoille alueilleen. Menestyvän yrityksen takana on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Maailmankylä merkitsee pääoman ja ihmisten nopeasti lisääntyvää liikkumista, tiedonsaantia ja kulttuurinvaihtoa. Suomen kansantalous ja Suomi valtiona kiinnittyy yhä selkeämmin läntisiin teollisuusmaihin. Talous globalisoituu ja tulee yhä avoimemmaksi. Tässä on haasteita 2000-luvun yrityksille.

Anitta Orpana
Vantaan kaupunginvaltuutettu