Get Adobe Flash player

Uusi Vantaa 3/00

Ammatillinen osaaminen - taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin edellytys

Kun tekninen kehitys ja työelämän muutos koko ajan nopeutuu, 2000-luku asettaa meidät niin työnantajina, työntekijöinä kuin kansalaisinakin uuteen tilanteeseen. Osaamisesta ja ammmatillisesta kunnosta huolehtiminen on nousemassa yhä keskeisempään asemaan. Ammattitaitoisen työvoiman ylläpito on yhteinen etumme ja myös vakaan talouskasvun edellytys.

Huoli ikääntyvistä työntekijöistä, heidän jaksamisestaan ja yhä varhaisemmasta eläkkeelle lähtemisestä on noussut kansalliseksi projektiksi. Hallituksen vuosille 1998 - 2002 käynnistämä ikäohjelma on nyt puolivälissä. Ohjelmaa toteutetaan uudistamalla työelämän rakenteita ja lainsäädäntöä, järjestämällä koulutusta ja tutkimusta, sekä tukemalla hanketta tiedotuksella.

Työvoimapula jo lähivuosina

Suomi on muiden eurooppalaisten valtioiden tapaan lähivuosina muutosten edessä: suuret ikäluokat yltävät eläkeikään ja poistuvat työelämästä. Samanaikaisesti tavitaan lähivuosina teollisuuteen, hoit- ja palvelualoille huomattava määrä kokonaan uutta työvoimaa. Siksi työkyvyn ylläpitämiseen on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Osaamisesta ja ammatillisesta kunnosta huolehtiminen on nousemassa yhä keskeisempään asemaan. Ammatillisena kuntonahan on ymmärrettävä osaamisen ohella niin psyykkisten, fyysisten kuin sosiaalistenkin osa-alueiden muodostamana kokonaisuutena. Euroopan unioni siirtyy 2005-2015 historiansa vanhimman työvoiman kauteen. Nuoret käyvät vähiin ja työvoimapulasta saattaa tulla jatkuva. Ongelma ei häviä odottelemalla, nyt tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä eri ikäryhmien välillä.

Investointi ihmisiin kannattaa

Yhä useammat työnantajat ovat alkaneet ymmärtää, että pitkäaikainen henkilökunta takaa aikaa myöten parhaan tuloksen. Heitä myös kiinnostaa aidosti henkilökunnan jaksaminen. Voimavarajohtamisessa osataan yhä paremmin tasapainon etsiminen hyvän työn tuottavuuden ja työssä viihtymisen välillä. Parantamisen varaa on vielä kuitenkin runsaasti, nykyäänhän puhutaan paljon varsinkin IT-alalla henkilöistä, jotka ovat palaneet loppuun jo alle 30-vuotiaina.

Aikuiskoulutus tänään ja huomenna

Aikuiset ovat motivoituneita opiskelijoita. Koulutusta tarvitaan, sillä ammattitaito kaipaa jatkuvaa tietojen päivittämistä. Koulutusta järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin teoria ja käytäntö kohtaavat paremmin toisensa. Työpaikat ovat ottaneet kokeneet, ammattitaitonsa päivittäneet opiskelijat hyvin vastaan. Toivon, että aikuiskoulutusta koskevat lait ovat sellaisia, että tulevaisuuden tarpeet otetaan huomioon. Aikuiskoulutukseen suunnattuja määrärahoja on jatkuvasti supistettu, mikä ei ole myönteistä kehitystä, mikäli ikääntyvä työvoima halutaan pitää työelämässä.