Get Adobe Flash player

Uusi Vantaa 1/1996

Asiantuntemuksella, järjellä ja sydämellä

Syksyn kunnallisvaaleissa valitaan Vantaalle seuraavaksi nelivuotiskaudeksi uudet päättäjät. Tulevien kaupunginvaltuutettujen tehtävä on enemmän kuin haasteellinen, sillä kaupunkimme talouden tervehdyttäminen vaatii uusilta luottamushenkilöiltä tahtoa, tarmoa ja osaamista sekä erityisesti yhteistyökykyä järkevien päätösten aikaansaamiseksi.

Vantaa on kaupunkina vielä sangen nuori. 70- ja 80-luvut olivat valtavaa kasvun ja kehityksen aikaa, jolloin kaupunkia rakennettiin. Kaupungin väestörakenne vaati uusien koulujen, päiväkotien, terveydenhoito ym. palvelujen kehittämistä ja lisäämistä. Kaupungin hallinto kasvoi tuona aikana myös rajusti. 90-luvulla tulimme tilanteeseen, jolloin tulot eivät riittäneet enää menoihin, ja kaupunki joutui ankaraan velkakierteeseen. Nyt olemme siinä tilanteessa, että Vantaan veroäyri on korkein lähialueidemme kaupunkien Helsingin, Espoon ja Kauniaisten veroäyreihin verrattuna. Vantaalaiset päättäjät eivät ole syyttä olleet huolissaan siitä, että menetämme parhaat veronmaksajamme lähiseudun kaupunkeihin.

Taloudelliset realiteetit on tunnustettava

Nyt on aika viimein tunnustaa tosiasiat: hallinto ja palvelut nielevät enemmän rahaa kuin mihin meillä on varaa. Mielestäni kaupungin on taattava kuntalaisilleen tietyt peruspalvelut kuten esimerkiksi koulutus, vanhusten- ja terveydenhuolto sekä lasten päivähoito. Monien palvelujen kohdalla pitäisi aina puntaroida, onko edullisempaa ostaa palvelu vai edellytetäänkö, että kaupunki hoitaa sen vai onko kustannus-hyöty -suhde sellainen, että palvelusta voidaan luopua kokonaan. Kunnallishallinnossakin voidaan saada paljon aikaan sillä, että ihmisiä motivoidaan ja kannustetaan uusiin ratkaisumalleihin, luovuuteen ja ahkeruuteen.

Yrittäjyys ja ahkeruus kunniaan

Kaiken hyvinvoinnin perusedellytyksenä on se, että yritykset voivat hyvin ja pystyvät työllistämään ihmisiä. Työpaikkojen niukkuuteen vaikuttaa luonnollisesti se, että työvoiman palkkaaminen on Suomessa erittäin kallista. Valtion säästötoimista yrittäjät ovat joutuneet maksamaan oman osuutensa.

Työttömien määrä myös Vantaalla on luvattoman korkea, noin 13 000 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut nousussa. Työttömyys aiheuttaa lisääntyviä menoja sosiaali- ja terveyssektorilla, koska toimeentulotuen saajien määrä lisääntyy. Tämän oravanpyörän katkaisemiseksi yrittämiselle on annettava sellaiset edellytykset, että työllistäminen on mahdollista. Uusien, todellisten työpaikkojen luonti on vasta asioiden ytimeen pureutumista.

Vastuuntuntoisia ja osaavia päättäjiä

Kunnallisella päättäjällä pitäisi olla laaja kokonaisnäkemys asioiden hoidosta ja ehdottomasti käytännön elämässä hankittua taloudellista ajattelukykyä ja taitoa. Kunnissa tehdään neljän vuoden aikana niin monenlaisia päätöksiä, että "yhden asian" -politiikalla ei päästä hyvään lopputulokseen.

Kaupunginvaltuutetuista suurin osa on julkisen sekrorin palveluksessa. Mielestäni olisi hyvin tervetullutta, että valtuustoissa olisi enemmän yksityissektorilla, yrityselämässä kannuksensa ansainneita päättäjiä.

Anitta Orpana
valtiotieteen maisteri
tuotepäällikkö