Get Adobe Flash player

Solbackantie kaupungin ylläpitoon

Vantaan kaupunki

Kaupunginhallitus

Kokouspäivämäärä 17.9.2001

27§ VASTAUS VALTUUTETTU ANITTA ORPANAN ALOITTEESEEN SOLBACKANTIEN YKSITYISTIEN OTTAMISESTA KAUPUNGIN YLLÄPITOON

HA1092/2001 ER/TM/UV/JR/KS

Valtuutettu Anitta Orpana on 26.2.2001 § 28 tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki ottaisi vastuun Solbackantien koko osuuden hoitamisesta Seutulassa. Tien kunto on niin huono, että koulutaksi on uhannut lopettaa kyyditykset, mikäli asiaan ei tule parannusta.

Kaupunkirakentamisen tulosalue totea aloitteen johdosta seuraavaa:

Teknisen lautakunnan esityksestä valtuusto korotti vuosien 1995 ja 1996 katujen ylläpidon talousarvion puitetta 1 Mmk:lla kumpanakin vuonna. Tällä määrärahan korotuksella kaupungin ylläpitosopimusta tarjottiin kaikille asema- ja rakennuskaava-alueella oleville yksityistiekunnille (n. 160 km). Ylläpitotarjouksen ulkopuolelle jäivät lähinnä Seutulan, Sotungin ja Riipilän haja-asutusalueen tiekunnat, joien hoidossa on noin 50 km yksityisteitä.

Solbackantien tiekunnasta kaupungin ylläpitoon on aikaisemmin otettu väli Suosaarentie - Tapolantie (n. 0,8 km) silloisen linja-autoliikenteen johdosta. Tiekunnan hoitama osuus Tapolantie - Peräjäntie on pituudeltaan noin 2,2 km. Tieosuus yhdessä Peräjäntien kanssa muodostaa läpikulkutien Seutulasta Vanhalle Hämeenlinnantielle. Ko. osuudella on Vantaanjoen ylittävä silta, joka kaupungin avustukella ja toimesta 80-luvulla perusparannettiin. Koska kaikki muut haja-asutusalueella olevat tiekuntien läpikulkutiet, on kaupunki aikaisemmalla päätöksellään ottanut ylläpitoonsa, niin kaupunkirakentamisen tulosalue esittää, että ko. läpikulkutien ja siihen liittyville tiekunnille tarjottaisiin ylläpitosopimusta aikaisempien ehtojen mukaisesti.

Ylläpidon siirtymisen ehdot olisivat seuraavat:

- perusparannus, päällystys ja valaistus jäävät edelleen tiekuntien vastuulle ja näitä töitä kaupunki avustaa harkinnan mukaan

- vuoden 2002 alussa tiekunnille lähetetään kirjeet, joissa tarjotaan ylläpitosopimuksen tekemistä. Mikäli tiekunta suostuu sopimukseen, ylläpitovastuu siirtyy kaupungille 1.9.2002, ennen aurauskauden alkua.

Kustannustason nousu ja hoidettavien alueiden kasvu huomioiden, ei ole mahdollista tarjota kaikille lopuille tiekunnille ylläpitosopimusta, mutta Solbackantien - Peräjäntien läpikulkuosuuden sekä siihen liittyville tiekunnille sopimusta olisi mahdollista tarjota em. ehdoin. Läpikulkutiehen liittyvät tiekunnat (Peräjänkuja, Kotamäki ja Tapola) olisi järkevä huomioida samalla hankalien kunnossapitorajojen välttämiseksi. Em. tiekuntien hoitamien osuuksien yhteispituus on yli 8 km ja kustannusvaikutus kaupungille n. 120 000 mk/vuosi.

Mikäli kaikille lopuille tiekunnille halutaan tarjota em. ylläpitosopimusta, tulisi tähän tarkoitukseen varata 0,6 Mmk:n lisämääräraha.

Tekninen lautakunta 30.8.2002 § 18

Kaupungininsinöörin esitys:

a) annetaan Anitta Orpanan valtuustoaloitteeseen edellä esitetty selvitys vastauksena

b) päätetään, että liitekarttaan merkityille yksityistiekunnille (Solbackantie, Tapola, Kotamäki, Peräjänkulma ja Peräjänkuja) tarjotaan niiden hoidossa olevien teiden ottamista kaupungin ylläpitoon edellä selostusosassa mainituin ehdoin vuonna 2002.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 17.9.2002 § 27

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä teknisen lautakunnan päätös tiedoksi kaupunginhallitukselle ja antaa se kaupunginhallituksen vastauksena aloitteen tekijälle.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia

(Ylitiemestari Jorma Ranta, puh. 8392 3077)